Prime Akademi

Anlamak Anlaşılmak

Anlamak Anlaşılmak

Anlamak Anlaşılmak
Patanjali, bundan 2500 yıl kadar önce klasik bir yoga metni olan ‘Yoga Sutraları’ metnini yazan, Hindistan’da yaşamış bir bilge olarak kabul edilir. Bir bilge midir, yoksa birçok yoginin birlikte yazdığı metinlerin toplandığı bir eser midir tam bilinmemekle birlikte, Yama ve Niyama dediğimiz bu Yogik öğretiler, daha yüksek bir bilinç seviyesine ve duru bir ruhsallığa ulaşmayı sağlayacak bazı insani değerleri, iyi bir yaşam için izlenmesi gereken yolları toparlayıp mükemmel bir şekilde yazıya dökmüştür.
 
 
Anketimize Katılın!