Prime Akademi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan `Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik` gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda sözleşme yapılması zorunluluğunun ifası için yapılmıştır. 
Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - TARAFLAR
1.1 SATICI

Ünvan: Ebru Güven Şahıs Şirketi
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde C Blok No:4 C İç Kapı No:65 Çankaya Ankara
Telefon : 0 530 086 88 06
E-Posta : bilgi@primeakademi.com 
1.2 ALICI
Adı, Soyadı, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir. Alıcı bu sözleşme kapsamında hizmeti kullanan katılımcıdır.
Bundan böyle Prime Akademi ve  Alıcı “ Taraflar” olarak anılacaktır. 

MADDE 2 - KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ALICI`nın SATICI`ya ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin  ve her türlü tüketici işleminin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun , 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik  ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – HİZMET DETAYLARI

3.1. Hizmet ve Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli satış faturasında belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.
3.2. İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Seminer
 • Etkinlik
 • Çalıştay
 • Zirve
 • Online Eğitim 
 • Sertifika Programları
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Organizasyonları
 • Online Eğitim
 • Satış(bilet) Fiyatı
 • Kişisel Gelişim 
 • Yoga Meditasyon 
 • Danışmanlık

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Prime Akademi’nin , Mustafa Kemal Mahallesi Maidan C Blok No:65 Ankara adresindeki merkezinde veya  Prime Akademi’nin 3. Kişilerce anlaştığı, Katılımcıya bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecektir.
İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde Prime Akademi edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Katılımcı tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Prime Akademi’nin sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Prime Akademi’nin konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,vergiler dahil satış fiyatı,ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu sonrasında hizmeti satın aldığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  Prime akademiye ait www.primeakademi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve hizmet konusu fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
Prime Akademi’den kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir (3) işgünü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

5.2. Sözleşme konusu hizmet, sınıf içi eğitimlerde önceden belirlenen gün ve yerde hizmetin verilmesiyle teslim edilir. Prime Akademi, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.primeakademi.com ‘da  yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından anlaşmalı eğitmenlerin sorumlu olduğunu bildirir ve kendine yönelik bu konuda bir hak, dava ve talep olması halinde anlaşmalı eğitmenlere rücu hakkını saklı tutmaktadır.

5.3.  Eğitim içeriği, eğitim esnasında, Prime Akademi’nin ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır. 

5.4.  Prime Akademi, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Katılımcı’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Prime Akademi’nin Katılımcı’dan  ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.5. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vuku bulması halinde, Prime Akademi’nin ya da bu muamelelere maruz kalan Prime Akademi ve diğer Katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup,   bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma , online eğitimden men etme, engelleme ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

Katılımcı tarafından Eğitim katılım formu ve katılım ücreti ödenmesini eksiksiz yapılması ile Prime Akademi , Katılımcının vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. Katılımcının vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk Katılımcıda olacaktır. Prime Akademi, tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması , sertifikalarda yazılan isim-soyisim yanlış verilmesi halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Prime Akademi herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

5.6.  Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Prime Akademi’nin tasarrufundadır. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.
Prime Akademi tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiş olup KDV oranları sınıf içi ve online eğitim programları için %18`dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte aynen uygulanacaktır.

5.7. Sözleşme konusu hizmetin ifası için  hizmet bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Katılımcı’nın  kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi,  taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Prime Akademi ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Katılımcı’ya ait kredi kartının, Katılımcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Prime Akademi’ye  ödememesi halinde, Prime Akademi sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. Müşteri canlı ders ve asenkron ders (video, sunum, doküman) hizmetini, online olarak satın aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde işbu sözleşmenin kurulduğu gün başlar.  Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz.
Asenkron ders (video, sunum, doküman) içeriğinin görüntülenip görüntülenmediği www.primeakademi.com tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satışa konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.

7.2. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

8.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, salgın hastalık, darbe, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu mücbir sebepler olması halinde ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, Daha önce ödenen ödemelerin Katılımcı’ya geri ödenmesi Prime Akademi’nin tasarrufunda olacaktır.

8.3. Prime Akademi’nin www.primeakademi.com web sitesi için kullandığı e-posta adresi: bilgi@primeakademi.com olup Katılımcı ile yapacağı tüm yazışmalar bu e-posta adresinden yapılacaktır. E-posta adresinin değişmesi halinde Prime Akademi’nin Katılımcı’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI`nın veya SATICI`nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İSTANBUL  ANADOLU Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.( ŞİRKETLER İÇİN)

9.2. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında  okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 

Anketimize Katılın!