Prime Akademi

Retro nedir? Tüm Gezegenler için Retronun anlamı

Retro nedir? Tüm Gezegenler için Retronun anlamı

Retro nedir? Tüm Gezegenler için Retronun anlamı
Retro, gezegenlerin geri hareket edişi anlamında kullanılır. Modern astrolojide, geçmiş istatistiklerin de ışığı altında, Retroların önemi büyüktür.

Retro, gezegenlerin geri hareket edişi anlamında kullanılır ama tabi ki gezegenler geri hareket etmezler. Gezegen hareketlerini dünyadan izlediğimiz için ve dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için, gezegenlerin hızı ile de farklılık gösterir; ve kimi zaman gezegenler duruyor, kimi zaman gezegenler geride kalıyor (Retro) algısı oluşur. Modern astrolojide, geçmiş istatistiklerin de ışığı altında, Retroların önemi büyüktür.

Gezegenler geri hareketine başladığı andan itibaren, bazen etkisini daha önce göstermekle beraber, güçleri düşer. Hangi konuyu temsil ediyorlarsa, o konularda bir takım zorlanmalar, sıkıntılar, engeller, problemler çıkartmaya başlarlar. Her gezegenin Retro (geri gitme) süreleri de sıklığı da birbiriyle aynı değildir.

Merkür: Dört ayda bir olmak üzere üç hafta kadar geri hareket eder.
Venüs: Bir buçuk senede bir olmak üzere yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.
Mars: İki buçuk senede bir olmak üzere yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.
Jüpiter: Bir buçuk senede bir olmak üzere 120 gün kadar geri hareket eder.
Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.
Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.
Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.
Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.

Retro dönemlerinde eski defterleri gözden geçirmeniz, eksik bıraktığınız işleri tamamlamanız, gerekirse bu durumlar için geçmişle yüzleşmeniz, barışmanız uygundur. Yeni başlangıçlar yapmak doğru olmaz. Çünkü, Retro kelimesi aslında geçmişte kalan, geçmişten gelen ve halen etkisi olan konuları ifade eder. Biz istemesek de gezegenler geri hareket ettiği, yani Retro dönemlerinde, eski sevgili gibi, borç ya da küskünlükler gibi yarım bıraktığımız ve geçmişte kalan konuları yeniden önümüze getirirler.

Bir gezegen geri (Retro) harekette iken, kararsızlıklar olabilir, fikir sıkça değişebilir, motivasyon kaybolabilir, gecikmeler oluşabilir. Bazen de işin içinde bir yanılsama, kandırılma ve sahtelik vardır. Bu yüzden yeni sözleşmeler yapılması, evlilik kararları alınması, eski seviliyle barışılması gibi konularda dikkat edilmesi gerektiği söylenir.

Bir gezegen geri gitme sürecine başlayacağı zaman önce yavaşlar, sonra durur. Sonra geri hareketine başlar. Bu durma süreci Retro durumundan daha da zor süreçler oluşturabilir. Bu durma haline ‘stationary’ denmektedir ve iki şekilde gezegenler durağan hale geçerler: İlki gezegen Retroya başlamadan önce ikincisi ise gezegen Retrosu biterken. Retro biterken olan Durağan (Stationary) hal, başlarken olan durumdan daha olumludur. Astroloji sitelerinde Retro gezegeni tasvir etmek için Rx ifadesi kullanılırken, durağan (stationary) hali göstermek için de ‘S’ harfi kullanılır.

Gezegenlerin Tanımı ve Retrolarının Anlamı:

Merkür: Merkür, güneş çevresindeki hızlı dönüşü sebebiyle (88 gün), ismini Roma Pantheon'unun haberci tanrısı Mercury'den alır. Haberciliğin yanı sıra, kanatlı ayakkabılarıyla hızlılığı, hırsızlığı ve zekâyı temsil eder. Mısırlılar Merkür’ü ruhlarını nakleden Thoth olarak, Yunanlılar ve Romalılar onu tanrıların sözcüsü Hermes ve Merkür olarak görmüşlerdir. Hermes yeraltı, yerüstü ve Olympos arasında rahatlıkla gidip gelebildiği için de kapasitesi istediği yere gidebilecek güçtedir ve limiti yoktur. Merkür astrolojide İkizler Burcunun temsilcisidir ki bu burç da hız ve zekâ ile özdeşleştirilmiştir.

Merkür Retrosu: İletişim gezegeni kabul edilen Merkür yavaşladığında normal seyrindeki etkilerini yerine getiremez. Dolayısıyla, iletişim sorunları, elektronik aletlerde problemler olabilir; daha kolay bozulabilirler, üzerilerine bir şeyler dökülebilir, kırılabilir çalışmaz hale gelebilirler. Birçok alanda karmaşa yaşanabilir; yanlış anlaşılmalar, yanlış kararlar, seyahatlerde sorunlar olabilir. Merkür Retro durumunda yeni işe başlanması tavsiye edilmez.

Venüs: Mitolojinin aşk ve güzellik tanrıçası (Venüs), astrolojide yaşam içinde bu doğaya ait olan güdülerimizi (aşk, ilişkiler, uyum, cinsellik, tutku) ifade eder ve bu konulardaki değişim ve dönüştürme güçlerini taşır.

Venüs Retrosu: İlişkilerimizde, ortaklıklarla ilgili durumlarda farkındalık geliştirmemize yönelik zamanları ifade eder. Bu sebeple kendimize ve çevremize dışarıdan bir gözle bakarak, sorunlarımızın sebeplerini irdelememiz için geçirdiğimiz bir zaman dilimi olarak düşünebiliriz. Bu süreçte, sorunlarımızı çözmek için attığımız her adım ileriye o kadar güçlü ve sağlam temellerle devam etmemize imkân sunar.

Mars: Mars Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Yunan mitolojisinde bu gezegen Ares olarak tanımlanır. Rengi kızıldır ve kanı andırır. Saldırgandır, bütün kesici aletleri, silahları temsil eder. Fakat aynı zamanda güçlü, enerjik ve cesurdur. Girişimcidir, dolayısıyla liderlik yetenekleri vardır. Sağlığı da temsil eder. Mars vücutta cinsel salgı bezlerini, kasları, idrar yollarını, üretim organlarını ve böbrek üstü bezleri yönetir. Mars iyi açılar yaptığı zaman hemen hemen her durumda ayakta kalmanızı ve ilerlemenizi sağlayacak kapasiteye sahiptir.

Mars Retrosu: Mars Retro’yken Mars enerjisi çok olduğu dönemlerde olduğu gibi öfke patlamaları, içe dönük öfkelenmeler, kazalara açıklık gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Kişi gücünü ortaya koyamayabilir, inisiyatif almaktan kaçınabilir, pasif veya agresif davranışlar sergileyebilir, cinsel yönden sorunlar yaşayabilir.

Jüpiter: Güneş sisteminin en büyük gezegenidir ve ismini Roma mitolojisindeki en güçlü tanrıdan Jüpiter’den almıştır. Saturn ile Ops'un en genç çocuğudur. Neşe, bolluk, zevk ve zenginlik veren Jüpiter, Romalıların büyük bir sevgiyle taptıkları yüce tanrılarından biridir. Yunan mitolojisindeki karşılığı Zeus'tur. Atlas’a Evreni taşıma görevini vermiştir. Jüpiter, vücutta karaciğeri ve hipofiz bezini yönetir. Astrolojik olarak Yay burcunun yöneticisi olan Jüpiter gezegeni, en büyük yardımcı, en fazla iyilik eden güç sayılır. Dokunduğu her şeye bolluk veren Jüpiter şans gezegenidir. Zodyak'taki turunu 12 senede tamamlar ve bir sene boyunca bulunduğu burca şans dağıtır.

Jüpiter Retrosu: Finansal problemler, ekonomide küçülmeler olabilir. Emeğin, yatırımların karşılığını alamama durumları olduğu gibi gecikmeler, dolayısıyla kötümser bir modda olunabilir. Başkalarının görmezden geldiği fırsatları değerlendirmek için ideal bir dönemdir: Krizler fırsatlara dönüşebilir, yarım kalan bir eğitime dönülebilir, gönüllü çalışmalar artabilir.

Satürn: Satürn, ya da Yunanlıların Kronos’u (zaman (chronos) kelimesinden türetilmiştir) Jüpiter’in (Zeus) babasıdır. Zamanın sembolüdür: Mevsimlerin bir düzen içinde asla şaşmaz bir döngüde geçmesini düzenler ve zamanın önlenemez akışını yönetir. Tarımın patronu ve hasatın tanrısı olarak toprağın verimliliğini, dürüstçe ve çalışkanca gösterilen çabanın mükafatını temsil eder. Disiplin ve ahlâk kurallarını belirleyen çok cömert bir tanrıdır. Vatanı diğer tanrıların aksine yeryüzüdür. Ancak, kadın ve erkeğin doğaya ve ahlaka uygun bir şekilde yaşaması için gerekli kuralları belirlerken, insanoğlunun bireysel iradesini kullanmaya çalışmasıyla, Satürn de katı bir adalet uygular. Astrolojik açıdan en temel ve kısa yollu anlamıyla Satürn, “ne ekersek onu biçeriz” diye özetlenebilir. Bu sebeple de Satürn karma ile ilişkilendirilir. Astrolojide karşımıza çıktığında genelde bir bela yaratır, ilerlemeyi burnunu sürterek deneyimleten temsili bir öğretmendir. Oğlak burcunun yönetici gezegenidir.

Satürn Retrosu: Bu dönemlerde ciddi güven problemleri, her şeye mesafeli olma durumları olabilir. Hayır diyememe, alışkanlıkları değiştirememe, kendini yetersiz ve yalnız hissetme, Satürn Retro’sunda olabilir. İstikrarın bozulması ve otorite ile ilişkilerde problemler de mümkündür. Bu durumda içsel olana yönelmek, yani geride yarım bıraktıklarınıza yönelmek, yeni başlangıçlar yapmak yerine sabırla iyileşmeye ve değişime izin vermek gerekmektedir.

Uranüs: Uranüs (Yunan-Caelus) adını Roma pantheonun gökyüzü tanrısından almıştır. "Father Sky" olarak bilinen Uranüs, karısı ana tanrıça Gaia ile birlikte birlikte ilk titanların atasıdırlar. Oğlu Kronos (Satürn) tarafından alaşağı edilmiştir. Uranüs astrolojide, özgürlüğün, değişimin ve yeniliğin sembolüdür, Kova Burcunun yöneticisidir. Toplumsal kurallara karşı fikirler sunma konularını temsil eden gezegendir. Kişiye zincirleri kırdırtır, kalıplarından çıkarır, ruhunu ve bedenini özgürleştirir. Uranüs’ün etkisiyle eski çağın kapanıp yeni çağın başlaması, büyük keşifler ve büyük uyanışlar olur.

Uranüs Retrosu: Bu dönemlerde kişide bağımsızlığın elden gideceği korkusu oluşabilir, baskı altında hissedebilir ve kişi bireysel ve ruhsal anlamda daha özgür olmak ister. Uranüs Retro’su kişinin bilinçaltında sakladıklarını ortaya çıkarması, geçmişten getirdiği şartlanmalardan kurtulması dönemini temsil eder. Mantıksız isyanlar, özgürlüğü elde etmeye çalışırken engellerle karşılaşma, uyum ve adaptasyon sorunları ortaya çıkabilir. Bilinçaltından ortaya çıkan gerçeklerle, kilitli kapıların açılmasıyla ancak değişim ve dönüşüm olabilir.

Neptün: Roma Mitolojisinde Neptun, Yunan Mitolojisinde ise Poseidon denir ve denizlerin efendisi tanrıyı simgeler. Poseidon, Zeus'un kardeşidir ve üç çatallı yabasıyla meşhurdur. Balık Burcunun yönetici gezegenidir. Neptün bilinçaltımızı, bilinmeyeni, gizemi, hayal gücünü temsil eden gezegendir. Materyalist dünyada yaşarken bağımlı olmamızı istemez ve maneviyata yönlenmemizi ister. Neptün aynı zamanda tüm sanatsal faaliyetlerin de yöneticisidir: ilham verir, eserler ortaya koyar. Kişi gerçeklerden kaçarak fazla iyimser olabilir, kişileri ve olayları yanlış algılayabilir, onlar hakkında değerlendirmelerinde objektif olamayabilir.

Neptün Retrosu: Neptün retrosu kişiyi içselleştirmeye, ruhsal dünyada derinleştirmeye yöneltir. Aşırı hassaslık, gerçeklerden aşırı uzaklaşmak, kendi iç dünyasında hapsolmak, sorumluluklardan kaçmaya eğilim, alışkanlıklardan kurtulamama, bağımlılık yapan maddelere karşı eğilim, mantıklı düşünememe, kendini feda etmeye hazır olma durumları bu Retro’yla birlikte oluşabilir. Neptün kendinize ayna olmanızı, psikolojik olarak yenilenmenizi, kendinizi değerlendirmenizi ister. Kişi kendiyle yüzleşmelidir. Gerçeklerin farkına varma zamanıdır.

Pluto: Mitolojinin yer altı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide yenileme, dönüştürme güçlerini taşır. Dönüştürücülük özelliği ile üst bilince çıkmanın koşullarını sağlama gücü vardır. Kişiyi iç dünyasına sürükleyerek geçmişin yüklerinden kurtulmasını sağlayabilir.

Pluto Retrosu: Kişinin içine kapanarak kendini keşfe çıktığı zamanları ifade eder. Kendine zarar verme eğilimleri, kendinden intikam alma davranışları, güdüsel hareket etme durumları, öfke ve kızgınlık duyduğumuz günler yaşatabilir. Fakat aynı zamanda dönüştürücü gücüyle iyileştirme sürecinde de yer alır.

Anketimize Katılın!